TS TSEK Belgelendirme, iSO Belgesi, CE İşaret Danışmanlık

Adana iSO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 TSE Belgelendirme, CE İşaret

 0505 322 09 35

HER SEKTÖRDE, YÜZLERCE REFERANS!

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.

 ISO 9001 Kuruluşa,

  • Daha Geniş Pazar Fırsatları
  • Artan Müşteri Memnuniyeti
  • Artan Müşteri Sadakati

sağlar.

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir. Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir.

Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

IS0 14001, kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.

ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001 Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

Çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.

ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

Kazalardan korunma, sadece insanlara yönelik hasarları değil, maddi hasarları ve şirket imajınızın zedelenmesini de önlemektedir. Şirketinizdeki iş güvenliği konusunda etkin bir kanıt sahibi olursanız, iş ortaklarınızın, çalışanlarınızın ve kamuoyunun güvenini kazanabilirsiniz.

OHSAS 18001, iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için sağlanması gereken şartları içerir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan şartları kapsayan bir standarttır. Standarda göre, bir kuruluşun sahip olması gereken koşullar şöyledir;

 

Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hale getirmek,

  • Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,
  • Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,
  • Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,

ISO 22000 ile ilgili işletmeler, Gıda zinciri içindeki kuruluşlar: taze sebze-meyve üreticileri, taze hayvansal ürün üreticileri, gıdayı işleyen kuruluşlar, taşıyan/nakliye edenler, depolayanlar, son gıda satış noktaları (hipermarketler gibi) kapsamaktadır.