İş Güvenliği

İş Güvenliği

 İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ülkemizde her yıl onbinlerce iş kazası yaşanmakta ve binlerce vatandaşımız hayatını yitirmektedir. Meslek hastalıkları nedeniyle de binlerce kişi yaşamını ya da yaşam kalitesini yitirmektedir. Bu kayıpların önlenmesi ve bu kayıpların kuruluşlara ve topluma zararlarının azaltılması için multidisipliner bir yapıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri geliştirilmiştir. Ülkemizin ve uluslararası kuruluşların mevzuatlarına uygun olarak teknik ve yönetsel çalışmalarla kazaların ve meslek hastalıklarının %98’i önlenebilmektedir. Yönetimde yeni bir risk yönetim konusu olan; psikolojik ve sosyal zararların yanı sıra kuruluşlara altından kalkamayacakları finansal zararlar verebilecek İSG Riskleri bu sayede önlenebilmektedir.

  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Güvenliği Danışmanlığı
  • OHSAS 18001
  • Risk Analizi
  • Acil Durum Planlama
  • Yöneticilerin İSG Eğitimi
  • Çalışanların İSG Eğitimi
  • MSDS(MGBF) Farkındalık
  • Ergonomi Bilinçlendirme
  • 5S Eğitimi