İstanbul Güngören Marka Patent Tescili ve Faydalı Model Başvuru 0505 322 0935

İstanbul Güngören Marka Patent Tescili ve Faydalı Model Başvuru, Marka Tescili ve Patent Başvuru, patent vekili, marka vekili, marka patent tescil

Marka Patent Tescili ve Faydalı Model Başvuru, 0505 322 0935, patent vekili, marka vekili, marka patent tescil 

Marka Patent Tescili ve Faydalı Model Başvuru

Marka Tescili

Patent Başvurusu

Endüstriyel Tasarım Tescili

Marka Nedir?

Marka; bir isim, terim, işaret, sembol ya da diğer göstergelerin bir satıcının ürününü diğerlerinden ayırt edici nitelikte olmasıdır. Diğer bir tanıma göre; Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Başvurusu

Marka Başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE gelen evrak birimine elden teslim edilerek(ya da posta yolu ile) yapılabilir. Marka tescil başvurusu hazırlanmadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde okunması ve "Marka Başvuru Formu M-101"in eksiksiz doldurulması gerekir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Enstitü tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikkası itibariyle işleme alınır. Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

 Marka Tescili hizmeti , Şirket ünvanınızın ürünlerinizin ve hizmetlerinizin tamamını koruma altına almaktadır.

Marka Tescilin önemi sizin şirket ünvanınızın hizmetlerinizin rakip firmalar veya herhangi bir başkası tarafından taklit veya bir benzeri yapılmasını tamamıyla engellemektedir. Marka Tescili yapıldıktan sonra 556 Sayılı Markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname ile TPE tarafından korunmaktadır.

Marka yapılan ünvan markayla ilgili hukuki haklar tanımaktadır. Marka sahibi ünvanını ürün ve hizmetlerini marka tescili hizmeti ile koruma altına aldıktan sonra taklit veya benzeri olarak yapılan marka isimlerine karşı itiraz hakkı sağlanmaktadır. Marka sahibi tedbir kararı çıkarabilir , markanın kullanılması halinde dava açma hakkına sahip olup markasını kanunlar çerçevesinde koruyabilmektedir.

Marka başvurusu yapılmadan önce yapılacak olan marka tescil için TPE sisteminden kontrolünü sağlanıp aynı markaya sahip veya benzeri bir marka sahibi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Şirket ünvanı , ürünlerinin ve sağlamış olduğu hizmetlerin tam olarak koruma altına alınabilmesi için doğru Mal ve Hizmet Sınıfı veya Mal ve Hizmet Sınıfılarda yapılması önemlidir.

Marka başvurusu yapan kişinin veya şirketin bilgi ve tecrübesinin yüksek derecede olması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü Marka Tescil belgesinin başvurusunu bir marka vekili veya Marka tescil hizmeti sağlayan bir firma tarafından yapılması markanızın tescili konusunda ve tescilinden sonra sağlanacak olan hizmetlerinde bulunması büyük önem taşımaktadır.

Hedef Marka Patent 0 322 453 19 14   veya  0 505 322 09 35 nolu telefonlardan da bilgi alabilirsiniz.